Event Promotion Form / Ffurflen Hyrwyddo Digwyddiad

Event Promotion Form / Ffurflen Hyrwyddo Digwyddiad

Use this form to submit information about events so they can be effectively promoted across UWTSD.

Defnyddiwch y ffurflen hon i gyflwyno gwybodaeth am ddigwyddiadau fel y gellid eu hyrwyddo’n effeithiol ar draws y Brifysgol.