Angen Mwy? Ffurflen Ar-lein

Angen Mwy? Ffurflen Ar-lein

Llenwch y ffurflen hon i wneud cais i fenthyca eitem nad yw ar gael yn y llyfrgell, neu i dderbyn eitem o bell o'r llyfrgell ar ffurf benthyciad drwy’r post neu sgan o ddogfen.